1 Brainstormen

Het begint met een idee. Wij gaan graag met u aan tafel zitten om te horen wat uw ideeën zijn. Wat is het doel van het filmpje? Welke boodschap wilt u overbrengen en wat is de doelgroep? Wij denken met u mee over de ideale manier om uw communicatieboodschap over te brengen in bewegend beeld.

Een brainstormsessie met KijK producties is geheel vrijblijvend en zult u niet terugvinden op de factuur. Wij komen graag kennismaken. Maak hier een afspraak.


2
Conceptontwikkeling

Wanneer we samen met u een concreter beeld voor ogen hebben gaan wij aan de slag met het schrijven van het script. Hierin verwerken we wat er in de brainstormsessie is besproken en komen we met originele input. Wij sturen u het script op en horen graag uw op- of aanmerkingen. KijK producties gelooft in een nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Het gaat immers om úw boodschap.


3
Draaien

Wanneer we een definitieve versie van het script hebben gemaakt is het tijd om te filmen. Afhankelijk van de opdracht komen we draaien op locatie met een of twee camera’s. Aan de hand van het script wordt er gefilmd, geïnterviewd en geregisseerd.


4
Monteren

De montage is een belangrijk onderdeel in het maken van een filmpje. Welke beelden gebruiken we wel en welke toch niet? Met grafische effecten kunnen we uw huisstijl bewaken en met muziek de gewenste sfeer neerzetten. Ook de verwerking van tekst in beeld kan de kijker nog meer duidelijkheid verschaffen. Na een eerste versie van uw product gemonteerd te hebben krijgt u de mogelijkheid om aan te geven waar veranderingen gewenst zijn.

 

Zo komen we samen tot een eindversie en is uw film een feit!

Spreekt onze werkwijze u aan? Neem contact met ons op!

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!